اطلاعیه مهم در خصوص پایان انتقال سرور 5.9.54.12

با سلام خدمت کلیه کاربران محترم نیک هاستقابل توجه کلیه نمایندگان و کاربرانضمن تشکر از صبر و شکیبایی شماسرور جدید با آیپی 5.9.54.12 آماده سرویس دهی می باشد.آی پی درگاه بانک نیز 5.9.54.12 می باشد.با ... بیشتر »

23rd Mar 2020
اطلاعیه مهم در خصوص تغییر DNS

با سلام خدمت کلیه کاربران محترم نیک هاست قابل توجه کلیه نمایندگان و کاربران ضمن تشکر از صبر و شکیبایی شما DNSجدید ns1.nik-host.ir و ns2.nik-host.ir  آماده سرویس دهی می باشد.   با تشکرمدیریت نیک هاست   بیشتر »

15th Jun 2019
اطلاعیه مهم در خصوص پایان انتقال سرور 144.76.57.231

با سلام خدمت کلیه کاربران محترم نیک هاستقابل توجه کلیه نمایندگان و کاربرانضمن تشکر از صبر و شکیبایی شماسرور جدید با آیپی 144.76.173.202 آماده سرویس دهی می باشد.آی پی درگاه بانک نیز 144.76.173.202 می باشد.با ... بیشتر »

13th May 2018
اطلاعیه مهم در خصوص تغییر سرور 144.76.57.231

با سلام خدمت کلیه کاربران محترم نیک هاستمشتریان عزیز با توجه به اینکه قصد افزایش کیفیت سرویس دهی و حفاظت از اطلاعات شما همراهان گرامی را داریم ، به اطلاع شما سروران گرامی میرساند به دلیل کمبود ... بیشتر »

3rd May 2018
اطلاعیه مهم در خصوص پایان انتقال سرور 144.76.57.231

با سلام خدمت کلیه کاربران محترم نیک هاستقابل توجه کلیه نمایندگان و کاربرانضمن تشکر از صبر و شکیبایی شماسرور جدید با آیپی 144.76.75.239 آماده سرویس دهی می باشد.آی پی درگاه بانک نیز 144.76.75.239 می باشد.با ... بیشتر »

23rd Dec 2017
اطلاعیه مهم در خصوص تغییر سرور 144.76.57.231

با سلام خدمت کلیه کاربران محترم نیک هاستمشتریان عزیز با توجه به اینکه قصد افزایش کیفیت سرویس دهی و حفاظت از اطلاعات شما همراهان گرامی را داریم ، به اطلاع شما سروران گرامی میرساند به دلیل ... بیشتر »

15th Dec 2017
اطلاعیه مهم در خصوص پایان انتقال سرور 88.99.107.76

با سلام خدمت کلیه کاربران محترم نیک هاستقابل توجه کلیه نمایندگان و کاربرانضمن تشکر از صبر و شکیبایی شماسرور جدید با آیپی 144.76.57.231 آماده سرویس دهی می باشد.آی پی درگاه بانک نیز 144.76.57.231 می باشد.با ... بیشتر »

5th Oct 2017
اطلاعیه مهم در خصوص تغییر سرور 88.99.107.76

با سلام خدمت کلیه کاربران محترم نیک هاستمشتریان عزیز با توجه به اینکه قصد افزایش کیفیت سرویس دهی و حفاظت از اطلاعات شما همراهان گرامی را داریم ، به اطلاع شما سروران گرامی میرساند به دلیل ... بیشتر »

1st Oct 2017
اطلاعیه مهم در خصوص پایان انتقال سرور 136.243.223.9

با سلام خدمت کلیه کاربران محترم نیک هاستقابل توجه کلیه نمایندگان و کاربرانضمن تشکر از صبر و شکیبایی شماسرور جدید با آیپی 88.99.107.76 آماده سرویس دهی می باشد.آی پی درگاه بانک نیز 88.99.71.94 می باشد.با ... بیشتر »

25th Aug 2017
اطلاعیه مهم در خصوص تغییر سرور 136.243.223.9

با سلام خدمت کلیه کاربران محترم نیک هاستمشتریان عزیز با توجه به اینکه قصد افزایش کیفیت سرویس دهی و حفاظت از اطلاعات شما همراهان گرامی را داریم ، به اطلاع شما سروران گرامی میرساند به دلیل ... بیشتر »

21st Aug 2017